Privacyverklaring

PRIVACYBELEID VAN Stichting Kolorido

 

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Kolorido (hierna: “Soccerstars”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van Soccerstars, [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan Soccerstars verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Soccerstars], KvK nummer 27359089.
De functionaris leden/donateur beheer is bereikbaar via info@soccerstars.nl

 1. Welke gegevens verwerkt Soccerstars en voor welk doel
  2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
  b) adresgegevens eventueel postadres
  c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
  d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
  2.2     Soccerstars verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende    doeleinden
  a)       je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
  b)       je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Soccerstars
  c)       je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
  2.3     Je naam en telefoonnummer kan tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt worden om je te vragen naar je ervaringen met Soccerstars en je te informeren over de ontwikkelingen van Soccerstars

E-mail berichtgeving:

Soccerstars gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Soccerstars Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 1. Bewaartermijnen

Soccerstars verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1   Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Soccerstars passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2   Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Soccerstars gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1   Via de ledenadministratie van Soccerstars kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Soccerstars zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2   Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3   Indien je klachten hebt over de wijze waarop Soccerstars je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4   Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie info@soccerstars.nl

 

 1. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.